คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้านและโรงน้ำดื่มในตำบลหนองแวง ชัยภูมิ ตามโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงฯ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

25.07.2566
3
0
แชร์
25
กรกฎาคม
2566

ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้านและโรงน้ำดื่มในตำบลหนองแวง ชัยภูมิ ตามโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงฯ

 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่สำรวจระบบประปาหมู่บ้านและโรงน้ำดื่มประชารัฐ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค และยกระดับคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานของกรมอนามัย ณ ระบบประปาหมู่บ้านในตำบลนางแดด ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

   1.ระบบประปาหมู่บ้านหัวสนาม

   2.ระบบประปาหมู่บ้านสะพุงเหนือ

   3.โรงน้ำดื่มประชารัฐบ้านสะพุงเหนือ

   4.โรงน้ำดื่มประชารัฐบ้านหัวสนาม

   5.โรงน้ำดื่ม อบต.หนองแวง

   6.บ้านน้ำแร่ อบต.หนองแวง

 

ทั้งนี้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน ให้ความสนใจ และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำประปาอย่างดียิ่ง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน