คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในตำบลท่าใหญ่และตำบลหนองบัวแดง ชัยภูมิ ตามโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงฯ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

19.07.2566
5
0
แชร์
19
กรกฎาคม
2566

ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในตำบลท่าใหญ่และตำบลหนองบัวแดง ชัยภูมิ ตามโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงฯ

 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่เฝ้าระวังโรงน้ำดื่มชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค และยกระดับคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานของกรมอนามัย ณ โรงน้ำดื่มชุมชนในตำบลท่าใหญ่ และตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

   1.ระบบประปาหมู่บ้านหนองเป็ด

   2.ระบบประปาหมู่บ้านห้วยข่าเฒ่า

   3.ระบบประปาหมู่บ้านลาดบัวหลวง

         ทั้งนี้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ดูแลโรงน้ำดื่ม ให้ความสนใจ และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำบริโภคอย่างดียิ่ง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน