คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่สำรวจระบบประปาหมู่บ้านในตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงฯ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.06.2566
1
0
แชร์
15
มิถุนายน
2566

ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่สำรวจระบบประปาหมู่บ้านในตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงฯ

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สำรวจระบบประปาหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค และยกระดับคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานของกรมอนามัย ณ ระบบประปาหมู่บ้านในตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

   1.ระบบประปาหมู่บ้านราษฎร์ดำเนิน

   2.ระบบประปาหมู่บ้านลาดบัวหลวง

         ทั้งนี้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน ให้ความสนใจ และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำประปาอย่างดียิ่ง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน