คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่สร้างความรอบรู้การส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.06.2566
2
0
แชร์
15
มิถุนายน
2566

ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่สร้างความรอบรู้การส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการ

 

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน  ร่วมเป็นทีมวิทยากรให้ความรู้เรื่องการสร้างความรอบรู้ด้านโภชนาการและการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ภายใต้โครงการ “ใส่ใจสุขภาพห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง” โดยมีพนักงานที่มีผลตรวจสุขภาพพบความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคอ้วนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน  ณ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้เป็นแนวทางการดูแลสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการควบคุมความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีขึ้น ซึ่งได้ให้ความรู้เรื่องหลักการโภชนาการที่เหมาะสม ประเมินพฤติกรรมสุขภาพตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงสุขภาพ เรียนรู้หลักโภชนาการ และหลักการออกกำลังกายที่เหมาะสมในวัยทำงานพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการออกกำลังกาย ซึ่งได้รับความสนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอบรมเป็นอย่างดี  

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน