คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศราคากลาง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางการเปิดเผยราคากลาง-.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาจ้างเช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ Quadruple test

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศประกวดราคา Quadruple test.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางการเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติสำหรับการตรวจคัดกรอง ทารกกลุ่มอาการดาวน์ ฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางการเปิดเผยราคากลาง-.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางการเปิดเผยราคากลาง จ้างเช่าเครื่องตรวจชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงอัตโนมัต ฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางการเปิดเผยราคากลาง...pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางการเปิดเผยราคากลาง จ้างเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาระดับสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ และ เครื่องตรวจวัดระดับสารทางภูมิคุ้มกันวิทยาในเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางการเปิดเผยราคากลาง..pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางการเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างเหมาตรวจและรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 65 รายการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางการเปิดเผยราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและไม่ใช่ยา

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางการเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดเครื่องตรวจคุณภาพน้ำอุปโภค ฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางการเปิดเผยราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ฯ ซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางเปิดเผยราคากลาง_1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ฯ เครื่องกำจัดจุลชีถในอากาศชนิดแพร่กระจ่าย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางการเปิดเผยราคากลาง_.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียด ฯ ”โครงการจัดซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสุง”

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางการเปิดเผยราคากลาง3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินงบระมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียด ฯ ”เครื่องนวดหัวใจอัตโนมัติ (Auto CPR)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางการเปิดเผยราคากลาง2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย