คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบฟอร์มการยืมใช้พัสดุของทางราชการบุคคลภายในหน่วยงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
7.แบบฟอร์มการยิมใช้พัสดุของทางราชการ บุคค.doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มการยืมใช้พัสดุของทางราชการระหว่างหน่วยงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
6.แบบฟอร์มการยิมใช้พัสดุของทางราชการ ระหว.doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุประจำเดือน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5.แบบฟอร์ม ใบเบิกวัสดุประจำเดือน.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มส่งคืนครุภัณฑ์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4.แบบฟอร์ม ส่งคืนครุภัณฑ์.xls
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มเบิกครุภัณฑ์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3.แบบฟอร์ม ใบเบิกครุภัณฑ์.xls
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มขออนุมัติ ว.119

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2.แบบฟอร์มขออนุมัติ ว.119.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

บันทึกขออนุมัติซื้อจ้างทั่วไป เริ่มใช้ 1 พ.ย.66

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.บันทึกขออนุมัติซื้อจ้างทั่วไป เริ่มใช้ 1 .doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย