คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารดาวน์โหลด (งานอนามัยสิ่งแวดล้อม)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

Guideline มูลฝอยติดเชื้อผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน (21/12/2559)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Guideline มูลฝอยติดเชื้อผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน (21:12:2559).jpg
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

GUIDELINE ภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ (15/12/2559)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
GUIDELINE ภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ (15:12:2559).jpg
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

อยู่อย่างไรภายใต้ภาวะมลพิษ ตอน ไม้ประดับดูดสารพิษ (26/05/2559)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
อยู่อย่างไรภายใต้ภาวะมลพิษ ตอน ไม้ประดับดูดสารพิษ (26:05:2559).pdf
ขนาดไฟล์ 5.04 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รู้ไว้เรื่องใกล้ตัว....ทำอย่างไรอนามัยดี (26/05/2559)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รู้ไว้เรื่องใกล้ตัว....ทำอย่างไรอนามัยดี (26:05:2559).pdf
ขนาดไฟล์ 13.90 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กินอยู่อย่างไรภายใต้ภาวะมลพิษ ตอน ผักผลไม้ต้านโรคต้านมะเร็ง (26/05/2559)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กินอยู่อย่างไรภายใต้ภาวะมลพิษ ตอน ผักผลไม้ต้านโรคต้านมะเร็ง (26:05:2559).pdf
ขนาดไฟล์ 12.05 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย