คุณกำลังมองหาอะไร?

วิ

ดีโอคลิป

กรมอนามัย อัพเดท รวบรวมสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาชน

05.10.2563
21
0
แชร์
อยู่ดี สุขใจ กรมอนามัยโคราช ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดอบรม Health Leader /งพื้นที่เฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมคุณภาพอากาศโรงไฟฟ้าชีวมวล และน้ำในพื้นที่เสี่ยง/พ

อยู่ดี สุขใจ กรมอนามัยโคราช ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดอบรม Health Leader /งพื้นที่เฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมคุณภาพอากาศโรงไฟฟ้าชีวมวล และน้ำในพื้นที่เสี่ยง/พื้นที่ปกติ ในพื้นที่ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (21/04/2560)

วิดิโอคลิปที่เกี่ยวข้อง