คุณกำลังมองหาอะไร?

บทดลองและรายละเอียดประกอบงบการเงิน เดือน ธันวาคม 2566

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

16.01.2567
1
0
แชร์
16
มกราคม
2567

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1.งบทดลองเดือน ธ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.หนังสือส่ง สตง เดือน ธ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 146KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.เงินสดในมือ เดือน ธ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 339KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.บัญชีเงินฝากธนาคาร(งบกระทบยอดเงินฝากธนา.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.บัญชีเงินฝากคลัง(งบกระทบยอดเงินฝากคลัง) เ.pdf
ขนาดไฟล์ 159KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือน ธ.ค.6.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.ทะเบียนคุมเงิน ในงบประมาณ เดือน ธ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 57KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ทะเบียนคุมเงิน นอกงบประมาณ เดือน ธ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 191KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารรับจากคลัง เดือน .pdf
ขนาดไฟล์ 177KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.ทะเบียนรับและนำเงินส่งคลัง เดือน ธ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 359KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.บัญชีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล เดือน ธ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 379KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.รายงานลูกหนี้-ในงบประมาณ เดือน ธ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 66KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.รายงานลูกหนี้-นอกงบประมาณ เดือน ธ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 49KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.ใบสำคัญค้างจ่าย เดือน ธ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 420KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.บัญชีเจ้าหนี้อืน- หนวยงานภาครัฐ เดือน ธ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 186KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคั(1).pdf
ขนาดไฟล์ 164KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18.รายงานฐานะเงินทดรองราชการ เดือน ธ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน