คุณกำลังมองหาอะไร?

บทดลองและรายละเอียดประกอบงบการเงิน เดือน พฤศจิกายน 2566

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

18.12.2566
1
0
แชร์
18
ธันวาคม
2566

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1.งบทดลองเดือน พ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.หนังสือส่ง สตง เดือน พ.ย66.pdf
ขนาดไฟล์ 147KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.เงินสดในมือ เดือน พ.ย66.pdf
ขนาดไฟล์ 394KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.บัญชีเงินฝากธนาคาร(งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร) เดือน พ.ย66.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.บัญชีเงินฝากคลัง(งบกระทบยอดเงินฝากคลัง) เดือน พ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 155KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือน พ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.ทะเบียนคุมเงิน ในงบประมาณ เดือน พ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 228KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ทะเบียนคุมเงิน นอกงบประมาณ เดือน พ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 198KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารรับจากคลัง เดือน พ.ย.66 .pdf
ขนาดไฟล์ 177KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.ทะเบียนรับและนำเงินส่งคลัง เดือน พ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 355KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.บัญชีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล เดือน พ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.รายงานลูกหนี้-ในงบประมาณ เดือน พ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 457KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.รายงานลูกหนี้-นอกงบประมาณ เดือน พ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 195KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.ใบสำคัญค้างจ่าย เดือน พ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 447KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.บัญชีเจ้าหนี้การค้า- บุคคลภายนอก เดือน พ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 209KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ พ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 164KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.รายงานฐานะเงินทดรองราชการ เดือน พ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน