คุณกำลังมองหาอะไร?

บทดลองและรายละเอียดประกอบงบการเงิน เดือน กรกฎาคม 2564

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.08.2564
18
0
แชร์
13
สิงหาคม
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1.งบทดลองเดือน ก.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 325KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.หนังสือส่ง สตง เดือน ก.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 36KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.เงินสดในมือ เดือน ก.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 190KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.บัญชีเงินฝากธนาคาร(งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร) เดือน ก.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 381KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.บัญชีเงินฝากคลัง(งบกระทบยอดเงินฝากคลัง) เดือน ก.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 18KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือน ก.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 273KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.ทะเบียนคุมเงิน ในงบประมาณ เดือน ก.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 42KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ทะเบียนคุมเงิน นอกงบประมาณ เดือน ก.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 39KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ทะเบียนรับและนำเงินส่งคลัง เดือน ก.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 33KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.บัญชีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล เดือน ก.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 746KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.รายงานลูกหนี้-ในงบประมาณ เดือน ก.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 43KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.รายงานลูกหนี้-นอกงบประมาณ เดือน ก.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 32KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.ใบสำคัญค้างจ่าย เดือน ก.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 61KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.บัญชีเจ้าหนี้การค้า- บุคคลภายนอก เดือน ก.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 88KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.รายละเอียดประกอบรายการบัญชี เดือน ก.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 25KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน