คุณกำลังมองหาอะไร?

บทดลองและรายละเอียดประกอบงบการเงิน เดือน มิถุนายน 2564

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.07.2564
34
0
แชร์
13
กรกฎาคม
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1.งบทดลองเดือน มิ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 706KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.หนังสือส่ง สตง เดือน มิ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 81KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.เงินสดในมือ เดือน มิ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 391KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.บัญชีเงินฝากธนาคาร(งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร) เดือน มิ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 928KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.บัญชีเงินฝากคลัง(งบกระทบยอดเงินฝากคลัง) เดือน มิ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 79KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือน มิ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 738KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.ทะเบียนคุมเงิน ในงบประมาณ เดือน มิ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 123KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ทะเบียนคุมเงิน นอกงบประมาณ เดือน มิ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 139KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ทะเบียนรับและนำเงินส่งคลัง เดือน มิ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 128KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.บัญชีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล เดือน มิ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.รายงานลูกหนี้-ในงบประมาณ เดือน มิ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 248KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.รายงานลูกหนี้-นอกงบประมาณ เดือน มิ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 132KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.ใบสำคัญค้างจ่าย เดือน มิ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 154KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.บัญชีเจ้าหนี้การค้า- บุคคลภายนอก เดือน มิ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 253KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.รายละเอียดประกอบรายการบัญชี เดือน มิ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 141KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน