คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2564

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

17.06.2564
42
0
แชร์
17
มิถุนายน
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1.งบทดลองเดือน พ.ค..64.pdf
ขนาดไฟล์ 772KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.หนังสือส่ง สตง เดือน พ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 81KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.เงินสดในมือ เดือน พ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 463KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.บัญชีเงินฝากธนาคาร(งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร) เดือน พ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 875KB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.บัญชีเงินฝากคลัง(งบกระทบยอดเงินฝากคลัง) เดือน พ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 82KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือน พ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 741KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.ทะเบียนคุมเงิน ในงบประมาณ เดือน พ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 124KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ทะเบียนคุมเงิน นอกงบประมาณ เดือน พ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 207KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ทะเบียนรับและนำเงินส่งคลัง เดือน พ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 124KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.บัญชีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล เดือน พ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.รายงานลูกหนี้-ในงบประมาณ เดือน พ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 193KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.รายงานลูกหนี้-นอกงบประมาณ เดือน พ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 118KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.ใบสำคัญค้างจ่าย เดือน พ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 156KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.บัญชีเจ้าหนี้การค้า- บุคคลภายนอก เดือน พ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 317KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.รายละเอียดประกอบรายการบัญชี เดือน พ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 110KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน