ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก ประจำเดือน พฤษภาคม 59 (11 ก.ค. 2559)
อ่าน 1212 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดระบบการใช้ข้อมูลสุขภาพช่องปาก ระดับตำบลในเขตนครชัยบุรินทร์ (7 ก.ค. 2559)
อ่าน 1038 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดให้ความรู้เรื่องไอโอดีน กับผู้มารับบริการ (1 ก.ค. 2559)
อ่าน 1027 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 เปิดบ้านรับสูงอายุ อบต.หนองตาดใหญ่ ดูงานด้านส่งเสริมสุขภาพ (27 มิ.ย. 2559)
อ่าน 1022 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ส่งทีมวิทยากร ลงพื้นที่อบรม 7 ภารกิจพิชิตพุงเด็กวัยเรียนบุญวัฒนา (27 มิ.ย. 2559)
อ่าน 1101 ครั้ง
กรมอนามัยโคราชจับมือ สปสช. จัดประชุม สื่อสารดี สุขภาพดี ปี 59 (27 มิ.ย. 2559)
อ่าน 1134 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ส่งทีมวิทยากร ลงพื้นที่อบรม 7 ภารกิจพิชิตพุงเด็กวัยเรียน (25 มิ.ย. 2559)
อ่าน 1082 ครั้ง
กรมอนามัยโคราช นำทีมสื่อนครชัยบุรินทร์ ดูงานการจัดการขยะมูลฝอยศีขรภูมิ เน้นการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน (23 มิ.ย. 2559)
อ่าน 1199 ครั้ง
ค่ากลาง เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ (ร่าง) (20 มิ.ย. 2559)
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ค่ากลางงานส่งเสริมสุขภาพบูรณาการ 5 กลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 9 (14 มิ.ย. 2559)
อ่าน 1159 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนหนังสือราชการ และถ่ายทอดประสบการณ์ผู้เกษียณปี 2559 (14 มิ.ย. 2559)
อ่าน 985 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จและยกย่องเชิดชูเกียรติแบบอย่างร้านอาหารไทย ปลอดภัย สุขภาพดี ปี 2559 (14 มิ.ย. 2559)
อ่าน 982 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีสาธารณสุขและคณะ พร้อมจัดนิทรรศการ (14 มิ.ย. 2559)
อ่าน 1021 ครั้ง
ชมรมสูงอายุศูนย์อนามัยที่ 9 จัดกิจกรรมจิตอาสาดนตรีบำบัด (9 มิ.ย. 2559)
อ่าน 958 ครั้ง
ประกาศผลการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก ประจำเดือน พฤษภาคม 59 (7 มิ.ย. 2559)
อ่าน 2755 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุในชุมชน (3 มิ.ย. 2559)
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลในงาน “ วิสาขบูชา พุทธบารมี ” (3 มิ.ย. 2559)
อ่าน 984 ครั้ง
กรมอนามัยโคราชเปิดบ้านรับนักศึกษาดูงานด้านเด็กและสูงอายุ (26 พ.ค. 2559)
อ่าน 1497 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 นำทีมอธิบดีกรมอนามัยและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังตำบลจัดการสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ (23 พ.ค. 2559)
อ่าน 1640 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมประชุมโครงการตำบลจัดการสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย (18 พ.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 ถัดไป>>
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข