ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมอนามัยโคราช แนะการทานอาหารปิ้ง-ย่าง อย่างไรให้ห่างไกลมะเร็ง (18 ธ.ค. 2558)
กรมอนามัยโคราช แนะการทานอาหารปิ้ง-ย่าง อย่างไรให้ห่างไกลมะเร็ง (17 ธ.ค. 2558)
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมเปิดงานโครงการถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย (15 ธ.ค. 2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 เชิญชวนร่วมกิจกรรมถนนอาหารปลอดภัยส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยบุรีรัมย์ (9 ธ.ค. 2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 ติดตามการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใสบ้านหนองยาง (9 ธ.ค. 2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 รวมใจเจ้าหน้าที่ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 (9 ธ.ค. 2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมงาน M- Heart สายโลหิต สายใจ ใจอาสาบริจาคโลหิต 60 ล้าน ซีซี เฉลิมพระเกียรติ 60ล้าน ซีซี เฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (8 ธ.ค. 2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 ติดตามโครงการโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใสโรงเรียนป่าไม้สหกรณ์ (8 ธ.ค. 2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมประชุมการพัฒนาระบบ Long Term Care พร้อมแสดงความยินดีกับพื้นที่ต้นแบบ (8 ธ.ค. 2558)
ศูนย์อนามัยที่5 ติดตามโครงการโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใสโรงเรียนบ้านดอนชมพู (8 ธ.ค. 2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดสัปดาห์รักษ์สุขภาพหวังเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นต้นแบบด้านสุขภาพที่ดีให้กับผู้รับบริการ (27 พ.ย. 2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 ติดตามการดำเนินงาน การพัฒนาโครงการโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส จังหวัดนครราชสีมา (27 พ.ย. 2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเด็กไทยแก้มใสจังหวัดชัยภูมิ (24 พ.ย. 2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 ยกทีมลงพื้นที่โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา รณรงค์วันส้วมโลก (20 พ.ย. 2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 ประชุมติดตามโครงการเด็กไทยแก้มใสเขตนครชัยบุรินทร์ (9 พ.ย. 2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้รักการออกกำลังกาย (30 ต.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 194 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 พร้อมมอบรางวัล Health Model ต้นแบบสุขภาพดีนครชัยบุรินทร์ (30 ต.ค. 2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช (27 ต.ค. 2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมสานปณิธาน จัดงาน ร้อยดวงใจ ถวายไท้สมเด็จย่า (27 ต.ค. 2558)
รับสมัคร แพทย์ประจำบ้านรุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 12-31 ตค.58 (22 ต.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 ถัดไป>>
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข