ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประจําปี2559 (20 เม.ย. 2559)
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ร่วมรณรงค์ เดินทางสุขใจ ปลอดภัย ปลอดโรค ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 59 (11 เม.ย. 2559)
อ่าน 1319 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เจตนารมณ์รวมพลัง (11 เม.ย. 2559)
อ่าน 2074 ครั้ง
ประกาศผลการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก ประจำเดือนมีนาคม 2559 (11 เม.ย. 2559)
อ่าน 2694 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดระดมความคิดการดำเนินงานอนามัยเด็กวัยเรียน (30 มี.ค. 2559)
อ่าน 1328 ครั้ง
กรมอนามัยโคราชเปิดบ้านต้อนรับผู้สูงอายุดูงาน แนวทางสร้างนวัตกรรมเครือข่ายผู้สูงอายุเข้มแข็ง (22 มี.ค. 2559)
อ่าน 1919 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 แนะ หลับสนิท ชีวิตมีสุข เนื่องในวันนอนหลับโลก World Sleep Day (18 มี.ค. 2559)
อ่าน 2728 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดอบรมระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (18 มี.ค. 2559)
อ่าน 1816 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมทีมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเขตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (14 มี.ค. 2559)
ตรวจติดตามโครงการส้วมHAS และมอบสิ่งสนับสนุนโถสุขภัณฑ์ จ.ชัยภูมิ (10 มี.ค. 2559)
อ่าน 2297 ครั้ง
ประกาศผลการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (8 มี.ค. 2559)
อ่าน 2945 ครั้ง
ปฎิบัติตนเพื่อป้องกัน 3 โรค 5ส 3ก (7 มี.ค. 2559)
อ่าน 8840 ครั้ง
เฝ้าระวังโรคไข้ซิกาในหญิงตั้งครรภ์ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา (7 มี.ค. 2559)
อ่าน 1130 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมทำกรอบแนวคิดการดำเนินงานพัฒนาการเด็กและขยะติดเชื้อ (4 มี.ค. 2559)
อ่าน 1520 ครั้ง
กรมอนามัยโคราช จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เส้นทางสู่ความสำเร็จองค์กรต้นแบบไร้พุง (4 มี.ค. 2559)
อ่าน 1912 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดซ้อมอุบัติเหตุ พัฒนาคุณภาพงานบริการ (24 ก.พ. 2559)
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมแสดงความยินดีเครือข่ายเด็กไทยฟันดีต้นแบบพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากนักเรียน (19 ก.พ. 2559)
กรมอนามัยโคราชจัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ เพิ่มทักษะบุคลากรในการช่วยชีวิต (18 ก.พ. 2559)
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดสัปดาห์วาเลนไทน์ เรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว (18 ก.พ. 2559)
ศูนย์อนามัยที่ 9 สรรหาสุดยอดส้วมระดับประเทศปี 2558 (16 ก.พ. 2559)
วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ร่วมกับ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ดำเนินกิจกรรมการสรรหาสุดยอดส้วมระดับประเทศประจำปี 2558 โดยมีสุดยอดส้วมได้รับการพิจารณาเบื้องต้นจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา สถานีขนส่งจังหวัดชัยภูมิ และที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ นายสมรัฐ นัยรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการศูนย์อนามัยที่ 9 กล่าวว่า สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลกรัง มีการพัฒนาปรับปรุงห้องส้วมโดยความร่วมมือของทั้งภาคีราชการและภาคประชาชน มีนวัตกรรมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และการใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้ง พร้อมต่อยอดด้วยการจัดการสวนสมุนไพร ด้านส้วมสาธารณะสถานีขนส่งจังหวัดชัยภูมิ และที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ มีการพัฒนาส้วมโดยมุ่งเน้นให้ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน HAS สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ทั้งนี้ในการประกวดส้วมระดับประเทศ ส้วมที่จะได้รับการคัดเลือกนอกจากจะต้องมีมาตรฐาน HAS สะอาด เพียงพอ และปลอดภัยแล้ว จะต้องมีลักษณะเด่นเป็นองค์ประกอบด้วย อาทิ มีนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งด้านพลังงานและการใช้ประโยชน์จากของเสีย การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 ถัดไป>>
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข