ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดอบรมขับเคลื่อนการดำเนินงานเด็กไทย สูงดี สมส่วน แข็งแรง ฉลาด (31 พ.ค. 2560)
อ่าน 557 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดอบรมขับเคลื่อนการดำเนินงานเด็กไทย สูงดี สมส่วน แข็งแรง ฉลาด (31 พ.ค. 2560)
อ่าน 537 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมสร้างพลังเครือข่ายฯโรงเรียนต้นแบบจัดการอาหาร ภายใต้โครงการเด็กไทยแก้มใส (31 พ.ค. 2560)
อ่าน 484 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ส่งทีมวิทยากร จัดอบรม 7 ภารกิจพิชิตพุง เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้กับบุคลากรและผู้รับผิดชอบงานคลินิคไร้พุง (23 พ.ค. 2560)
อ่าน 552 ครั้ง
สสจ.โคราช จับมือ ศูนย์อนามัยที่ 9 อบรม CM รุ่น 4 (23 พ.ค. 2560)
อ่าน 575 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จัดอบรมการใช้โปรแกรมสถิติเพื่อการวิจัยด้านสาธารณสุข (5 พ.ค. 2560)
อ่าน 647 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมงานกีฬาสาธารณสุข หวังเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนในการออกกำลังกาย (24 เม.ย. 2560)
อ่าน 698 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมงานวัยเรียนและการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย (21 เม.ย. 2560)
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดระดมความคิดงานโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส (19 เม.ย. 2560)
อ่าน 618 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประกาศนโยบายค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข พร้อมองค์กรส่งเสริมสุขภาพ ปี 2560 (19 เม.ย. 2560)
อ่าน 770 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดงานวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย (12 เม.ย. 2560)
อ่าน 908 ครั้ง
ร่วมอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพอุปสมบทและอบรมเยาวชนฤดูร้อนวัดหนองรังกา เพื่อเยาวชนในชุมชนห่างไกลอบายมุข (12 เม.ย. 2560)
อ่าน 628 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมนำเสนอบทความโภชนาการของผู้สูงอายุ พร้อมคว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นอันดับ1 (7 เม.ย. 2560)
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัด ประชุมชี้แจงมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ในแต่ละสถานบริการให้มีประสิทธิภาพ (7 เม.ย. 2560)
อ่าน 642 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดรณรงค์ล้างส้วมสาธารณะรับสงกรานต์ 2560 (4 เม.ย. 2560)
อ่าน 647 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมจัดนิทรรศการพร้อมให้ความรู้ เรื่องอาหารและการออกกำลังกายของวัยทำงานให้นักปั่น (3 เม.ย. 2560)
อ่าน 611 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมงานประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ ชูงานเด่นLONG TERM CARE คอนสวรรค์ (3 เม.ย. 2560)
อ่าน 607 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดรณรงค์ส่งเสริมการนอนหลับสนิท ชีวิตมีสุข (23 มี.ค. 2560)
อ่าน 635 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับภาคอีสาน (23 มี.ค. 2560)
อ่าน 649 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทำผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพหวังผู้เข้าอบรมต่อยอดพัฒนางานองค์กร (23 มี.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ถัดไป>>
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข