ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมอนามัยโคราช จัดประชุมกฎหมายสาธารณสุขเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานที่รับผิดชอบ (27 ก.พ. 2560)
อ่าน 870 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดอบรมแปลผล และการให้คำปรึกษาโรคธาลัสซีเมีย เขตสุขภาพที่ 9 (27 ก.พ. 2560)
อ่าน 832 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงเรียน กพด.ในพื้นที่รับผิดชอบ (27 ก.พ. 2560)
อ่าน 901 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้ง 1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (20 ก.พ. 2560)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก สอบข้อเขียน เพื่อจ้างเหมา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (17 ก.พ. 2560)
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมงานเปิดศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใสภาคอีสานในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสุรินทร์ (17 ก.พ. 2560)
อ่าน 862 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จูงมือแกนนำนักเรียน อบรมการสื่อสารเรื่องเพศในโรงเรียนและครอบครัว (17 ก.พ. 2560)
อ่าน 795 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ส่งเสริมสาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ (17 ก.พ. 2560)
อ่าน 1095 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้ง 1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (14 ก.พ. 2560)
กรมอนามัยโคราชร่วมจัดประชุมพัฒนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 9 เพื่อผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากดี มีฟันใช้งานได้อย่างเหมาะสมอย่างน้อย 20 ซี่ 4 คู่สบฟันหลัง (7 ก.พ. 2560)
อ่าน 937 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดอบรมถอดบทเรียน เป็นส่วนหนึ่งของงานจัดการความรู้ (31 ม.ค. 2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2560 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จานวน 1 อัตรา (26 ม.ค. 2560)
ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่คัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ (24 ม.ค. 2560)
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดอบรมหลักสูตร Care Manager รุ่น 2 ปี 2560 (24 ม.ค. 2560)
อ่าน 884 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงาน การดูแลสุขภาพที่เหมาะสมตามช่วงวัย (24 ม.ค. 2560)
อ่าน 825 ครั้ง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเข้าปฏิบัติงาน ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จานวน 1 อัตรา (20 ม.ค. 2560)
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (18 ม.ค. 2560)
อ่าน 858 ครั้ง
กรมอนามัยโคราชเดินหน้ารณรงค์ Love Milk Day เพื่อเด็กในพื้นที่ดื่มนมจืด ยืดความสูงเขตนครชัยบุรินทร์ (18 ม.ค. 2560)
อ่าน 839 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดอบรมพัฒนาคุณภาพบริการ พร้อมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยในโรงพยาบาล (18 ม.ค. 2560)
ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่คัดเลือกเครือข่ายเด็กไทยฟันดีตัวแทนเขต 9 (18 ม.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข