ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 9 เตรียมจัด รักแม่สุดพลัง สานสัมพันธ์แม่ลูก รับสัปดาห์นมแม่ และถวายราชสดุดี 12 สิงหามหาราชินี (5 ส.ค. 2559)
อ่าน 905 ครั้ง
ประกาศผลการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก HPC 9 Infographic Contest 2016 “ ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ประจำเดือน กรกฏาคม 2559 (4 ส.ค. 2559)
อ่าน 909 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมจัดนิทรรศการสูงวัยในงานริมลิฟวิ่งแฟร์ 2016 เมืองสุขภาพ (4 ส.ค. 2559)
ศูนย์อนามัยที่ 9 จับมือเครือข่าย จัดอบรม Care Giver (4 ส.ค. 2559)
ศูนย์อนามัยที่ 9 จับมือ ม.ราชภัฎโคราช ดึงภิกษุเรียนรู้ 7 ภารกิจพิชิตพุง แก้ไขปัญหาโภชนาการพระสงฆ์ (4 ส.ค. 2559)
อ่าน 840 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พร้อมส่วนกลางกรมอนามัย ช่วยเด็กอีสานในถิ่นทุรกันดารมีส้วมสะอาดใช้ มอบเพิ่มให้รร.ตชด. จ.สุรินทร์ (4 ส.ค. 2559)
อ่าน 871 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดอบรมพัฒนาคุณภาพบริการ ฟื้นฟูความรู้ด้านอัคคีภัยในโรงพยาบาล (28 ก.ค. 2559)
อ่าน 895 ครั้ง
กรมอนามัยโคราชส่งทีมวิทยากร จัดประชุมการพัฒนาจัดตั้งคลินิกไร้พุงในรพ.สต.จังหวัดบุรีรัมย์ (28 ก.ค. 2559)
อ่าน 884 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดอบรม Care Manager เขตสุขภาพที่ 9 (14 ก.ค. 2559)
อ่าน 903 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ประชุมชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในโรงพยาบาลชุมชน (14 ก.ค. 2559)
อ่าน 897 ครั้ง
กรมอนามัยโคราชขับเคลื่อนงานสิ่งแวดล้อมชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย (14 ก.ค. 2559)
อ่าน 904 ครั้ง
ประกาศผลการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก ประจำเดือน พฤษภาคม 59 (11 ก.ค. 2559)
อ่าน 1110 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดระบบการใช้ข้อมูลสุขภาพช่องปาก ระดับตำบลในเขตนครชัยบุรินทร์ (7 ก.ค. 2559)
อ่าน 931 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดให้ความรู้เรื่องไอโอดีน กับผู้มารับบริการ (1 ก.ค. 2559)
อ่าน 890 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 เปิดบ้านรับสูงอายุ อบต.หนองตาดใหญ่ ดูงานด้านส่งเสริมสุขภาพ (27 มิ.ย. 2559)
อ่าน 910 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ส่งทีมวิทยากร ลงพื้นที่อบรม 7 ภารกิจพิชิตพุงเด็กวัยเรียนบุญวัฒนา (27 มิ.ย. 2559)
อ่าน 987 ครั้ง
กรมอนามัยโคราชจับมือ สปสช. จัดประชุม สื่อสารดี สุขภาพดี ปี 59 (27 มิ.ย. 2559)
อ่าน 1025 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ส่งทีมวิทยากร ลงพื้นที่อบรม 7 ภารกิจพิชิตพุงเด็กวัยเรียน (25 มิ.ย. 2559)
อ่าน 954 ครั้ง
กรมอนามัยโคราช นำทีมสื่อนครชัยบุรินทร์ ดูงานการจัดการขยะมูลฝอยศีขรภูมิ เน้นการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน (23 มิ.ย. 2559)
อ่าน 1085 ครั้ง
ค่ากลาง เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ (ร่าง) (20 มิ.ย. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 ถัดไป>>
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข