ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดโครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ (4 ม.ค. 2561)
อ่าน 169 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (4 ม.ค. 2561)
อ่าน 182 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 อบรมแกนนำวัยรุ่นสร้างความรู้ด้านเพศและสุขภาพ (4 ม.ค. 2561)
อ่าน 136 ครั้ง
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตําแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (25 ธ.ค. 2560)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตําแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (13 ธ.ค. 2560)
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดระดมความคิดวัฒนธรรมองค์กร (8 ธ.ค. 2560)
อ่าน 176 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จับมือ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส.จัดอบรมหลักสูตร ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ CareManager เขตสุขภาพที่ 9 รุ่นที่ 2/2561 (8 ธ.ค. 2560)
อ่าน 222 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมไทย เน้นเจ้าหน้าที่ใส่ใจประหยัดพลังงาน (8 ธ.ค. 2560)
อ่าน 178 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา (29 พ.ย. 2560)
ใบสมัครสำหรับพนักงำนรำชกำรทั่วไป (29 พ.ย. 2560)
ร่วมปลูก การบูร เนื่องในวันสาธารณสุขแห่งชาติ กับศูนย์อนามัยที่ 9 (29 พ.ย. 2560)
อ่าน 168 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จับมือ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส.จัดอบรมหลักสูตร ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (23 พ.ย. 2560)
อ่าน 215 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมงานลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานและแผนยุทธศาสตร์เขตนครชัยบุรินทร์ (3 พ.ย. 2560)
อ่าน 179 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมรณรงค์ วันล้างมือโลก หวังกระตุ้นวัฒนธรรมการล้างมือที่ถูกต้องให้ปลอดโรค (20 ต.ค. 2560)
อ่าน 399 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมสานปณิธานสมเด็จย่าด้านการแพทย์การพยาบาล พร้อมจัด HEALTHY DAY (20 ต.ค. 2560)
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ตำแหน่งคนสวน (11 ต.ค. 2560)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสทธิสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ เพอจ้างเหมา (7 ต.ค. 2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ตำแหน่งคนสวน (26 ก.ย. 2560)
ศูนย์อนามัยที่ 9 กรมอนามัย ชวนสาวไทยลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน www.สาวไทยแก้มแดง.com (25 ก.ย. 2560)
อ่าน 392 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ยกทีมงานอบรมอาหารปลอดภัย อำเภอนางรอง ประจำปี 2560 (25 ก.ย. 2560)
อ่าน 428 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ถัดไป>>
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข