ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่ประเมินโครงงานสุขภาพบุรีรัมย์ (18 ก.พ. 2562)
อ่าน 21 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 เก็บข้อมูลเด็กวัยเรียน จัดทำเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต (18 ก.พ. 2562)
อ่าน 22 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน (18 ก.พ. 2562)
อ่าน 21 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 รณรงค์ สาวไทยแก้มแดงในสถานประกอบการ รับวาเลนไทน์ (14 ก.พ. 2562)
อ่าน 19 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่ประเมินโครงงานสุขภาพสุรินทร์ที่แรก (13 ก.พ. 2562)
อ่าน 19 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง) (13 ก.พ. 2562)
ศูนย์อนามัยที่ 9 ประชุมพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในพื้นที่ (12 ก.พ. 2562)
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมลงนามยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (12 ก.พ. 2562)
อ่าน 18 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ออกบูธแจกวิตามิน งานลงนามสาวไทย(โคราช)แก้มแดง พร้อมช่วยเติมเต็มบันทึกข้อตกลง ส่งเสริมการเกิดและการเติบโตอย่างมีคุณภาพ (11 ก.พ. 2562)
อ่าน 19 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดอบรมเตรียมความพร้อมแผนอัคคีภัยในโรงพยาบาล (11 ก.พ. 2562)
อ่าน 18 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและแกนนำอสม.ด้านส่งเสริมทันตสุขภาพ (11 ก.พ. 2562)
อ่าน 13 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมสังเกตการณ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับชาติ (11 ก.พ. 2562)
อ่าน 9 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พาแกนนำอสม. เพิ่มพูนความรู้ทันตะสุขภาพ (5 ก.พ. 2562)
อ่าน 24 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมโปรแกรมประเมินและรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก (5 ก.พ. 2562)
อ่าน 15 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดอบรมความรอบรู้ด้านสุขภาพ หวังให้บุคลากรดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง สู่การเป็นต้นแบบองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (4 ก.พ. 2562)
อ่าน 15 ครั้ง
บทความ “สาวไทยแก้มแดง” (4 ก.พ. 2562)
อ่าน 19 ครั้ง
ฉลาดรัก รู้จักป้องกัน “วัยรุ่น” รักได้ (ต้อง) ปลอดภัย (4 ก.พ. 2562)
อ่าน 22 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ รร.ตชด. ท่านผู้หญิงสุประภาดาฯ จ.สุรินทร์ (4 ก.พ. 2562)
อ่าน 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด...ใบสมัคร (พนักงานราชการ) ทั่วไป (31 ม.ค. 2562)
รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งกายภาพบำบัด 1 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 ตำแหน่ง (29 ม.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ถัดไป>>
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข