ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตําแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (13 ธ.ค. 2560)
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดระดมความคิดวัฒนธรรมองค์กร (8 ธ.ค. 2560)
อ่าน 150 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จับมือ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส.จัดอบรมหลักสูตร ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ CareManager เขตสุขภาพที่ 9 รุ่นที่ 2/2561 (8 ธ.ค. 2560)
อ่าน 197 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมไทย เน้นเจ้าหน้าที่ใส่ใจประหยัดพลังงาน (8 ธ.ค. 2560)
อ่าน 149 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา (29 พ.ย. 2560)
ใบสมัครสำหรับพนักงำนรำชกำรทั่วไป (29 พ.ย. 2560)
ร่วมปลูก การบูร เนื่องในวันสาธารณสุขแห่งชาติ กับศูนย์อนามัยที่ 9 (29 พ.ย. 2560)
อ่าน 142 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จับมือ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส.จัดอบรมหลักสูตร ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (23 พ.ย. 2560)
อ่าน 191 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมงานลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานและแผนยุทธศาสตร์เขตนครชัยบุรินทร์ (3 พ.ย. 2560)
อ่าน 156 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมรณรงค์ วันล้างมือโลก หวังกระตุ้นวัฒนธรรมการล้างมือที่ถูกต้องให้ปลอดโรค (20 ต.ค. 2560)
อ่าน 351 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมสานปณิธานสมเด็จย่าด้านการแพทย์การพยาบาล พร้อมจัด HEALTHY DAY (20 ต.ค. 2560)
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ตำแหน่งคนสวน (11 ต.ค. 2560)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสทธิสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ เพอจ้างเหมา (7 ต.ค. 2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ตำแหน่งคนสวน (26 ก.ย. 2560)
ศูนย์อนามัยที่ 9 กรมอนามัย ชวนสาวไทยลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน www.สาวไทยแก้มแดง.com (25 ก.ย. 2560)
อ่าน 358 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ยกทีมงานอบรมอาหารปลอดภัย อำเภอนางรอง ประจำปี 2560 (25 ก.ย. 2560)
อ่าน 387 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 นำทีม ออกติดตามการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส พื้นที่เมืองโคราช (19 ก.ย. 2560)
อ่าน 318 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่จัดประชุมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (19 ก.ย. 2560)
อ่าน 317 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดมหกรรม CQI 2017 เปิดเวทีนำเสนองานด้านส่งเสริมสุขภาพ (30 ส.ค. 2560)
อ่าน 391 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จับมือ สสจ.ชัยภูมิ ประเมินชุมชนเข้มแข็งด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน (30 ส.ค. 2560)
อ่าน 390 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข