ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมงานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 10พร้อมคว้าโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประเภทนำเสนอผลงานด้วยวาจา (7 ส.ค. 2560)
อ่าน 300 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดนิทรรศการสัปดาห์นมแม่โลกประจำปี 2560 นมแม่ดีที่สุด (7 ส.ค. 2560)
อ่าน 425 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมงาน วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี 2560 (1 ส.ค. 2560)
อ่าน 310 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดสัมมนา สื่อสารดี สุขภาพดี ปี 5 (1 ส.ค. 2560)
อ่าน 283 ครั้ง
กรมอนามัยโคราช จับมือเทศบาลพิมาย จัดรณรงค์เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อชุมชนรู้รักษ์พลังงาน (7 ก.ค. 2560)
อ่าน 355 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 นำทีมแถลงเปิดโครงการ มหัศจรรย์ 1,000 วันแรก มหัศจรรย์แห่งชีวิต เขตนครชัยบุรินทร์ (4 ก.ค. 2560)
อ่าน 300 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมประชุมรับฟังข้อคิดเห็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพฯสู่ความเป็นเลิศ เขตสุขภาพที่ 9 (19 มิ.ย. 2560)
อ่าน 409 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมต้อนรับรองอธิบดีกรมอนามัยและคณะนิเทศงาน (16 มิ.ย. 2560)
อ่าน 394 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 นำทีมวิทยากรกระบวนการ อบรมแกนนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรงพยาบาลชัยภูมิ (16 มิ.ย. 2560)
อ่าน 377 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรขับเคลื่อนงานเด็กไทยวัยเรียน สูงดี สมส่วน แข็งแรง ฉลาด (13 มิ.ย. 2560)
อ่าน 403 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรขับเคลื่อนงานเด็กไทย สูงดี สมส่วน แข็งแรง ฉลาด จ.ชัยภูมิ (13 มิ.ย. 2560)
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดอบรมขับเคลื่อนการดำเนินงานเด็กไทย สูงดี สมส่วน แข็งแรง ฉลาด (31 พ.ค. 2560)
อ่าน 426 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดอบรมขับเคลื่อนการดำเนินงานเด็กไทย สูงดี สมส่วน แข็งแรง ฉลาด (31 พ.ค. 2560)
อ่าน 415 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมสร้างพลังเครือข่ายฯโรงเรียนต้นแบบจัดการอาหาร ภายใต้โครงการเด็กไทยแก้มใส (31 พ.ค. 2560)
อ่าน 376 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ส่งทีมวิทยากร จัดอบรม 7 ภารกิจพิชิตพุง เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้กับบุคลากรและผู้รับผิดชอบงานคลินิคไร้พุง (23 พ.ค. 2560)
อ่าน 438 ครั้ง
สสจ.โคราช จับมือ ศูนย์อนามัยที่ 9 อบรม CM รุ่น 4 (23 พ.ค. 2560)
อ่าน 457 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จัดอบรมการใช้โปรแกรมสถิติเพื่อการวิจัยด้านสาธารณสุข (5 พ.ค. 2560)
อ่าน 497 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมงานกีฬาสาธารณสุข หวังเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนในการออกกำลังกาย (24 เม.ย. 2560)
อ่าน 565 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมงานวัยเรียนและการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย (21 เม.ย. 2560)
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดระดมความคิดงานโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส (19 เม.ย. 2560)
อ่าน 510 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ถัดไป>>
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข