ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> เอกสารดาวน์โหลดงานวัยทำงาน

เอกสารดาวน์โหลดงานวัยทำงาน
คู่มือ Healthy Meetting ปรับปรุง 2561 (30 ม.ค. 2561)
ประชุมอย่างไรไม่อ้วน ยืดเหยียดร่างกายทุก 2 ชม ระหว่างการประชุม (30 ม.ค. 2561)
อ่าน 395 ครั้ง
ประชุมอย่างไรไม่อ้วน อาหารว่าง ไม่เกิน 200 แคลฯ (30 ม.ค. 2561)
อ่าน 136 ครั้ง
หุ่นดีสุขภาพดีด้วย 4 พฤติกรรม (13 ม.ค. 2560)
คำกล่าวในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าฯต้านภัยมะเร็งเต้านมภาคะวันออกเฉียงเหนือวันที่ ๑๙ – ๒๐พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (9 ม.ค. 2560)

หน้า : [1]
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข