ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ราคากลาง ตาม ปปช.

ราคากลาง ตาม ปปช.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)เครื่องอบผ้า (27 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติิ (27 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)เก้าอี้ไฟฟ้าเลื่อนบันไดแบบโค้ง (27 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)เครื่องชุดจำลองสถานการณ์ (27 พ.ย. 2560)
ราคากลางแสดงวงเงินงบประมาณจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)รถเอ็กซเรย์์ (20 ต.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า (10 ต.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ปรับปรุงหอผู้ป่วย อาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ) (10 ต.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) รถเอกซเรย์ (14 ก.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ปรับปรุงห้องผู้ป่วย อาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สููงอายุ (14 ก.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า จำนวน 40 เตียง) (14 ก.ย. 2560)
1. ปปช รั่วคอนกรีต. (22 ส.ค. 2560)
2. ปปช บ้าน 1 ชั้น. (22 ส.ค. 2560)
4. ปปช.07 (เครื่องออกกำลังกาย 6 รายการ) (22 ส.ค. 2560)
3. ปปช.07 (ตู้กรองอากาปราศจากเชื้อ ขนาด 4 ฟุต) (22 ส.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (13 ต.ค. 2559)

หน้า : [1]
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข