ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข้อมาตรฐานต่างๆ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ข้อมาตรฐานต่างๆ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์การพิจารณาในการรับรองตลาดสดน่าซื้อ (22 มิ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 371 ครั้ง
น้ำประปาดื่มได้ (22 มิ.ย. 2559)
แบบตรวจร้านอาหาร (22 มิ.ย. 2559)
เกณฑ์การประเมิน สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (22 มิ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 288 ครั้ง
เกณฑ์การดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ (22 มิ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 377 ครั้ง
สถานที่เพื่อการออกกำลังกายต้นแบบ (22 มิ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 261 ครั้ง
โครงการสวนสาธารณน่ารื่นรมย์ (22 มิ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 650 ครั้ง
มาตรฐานส้วมสาธารณะ (22 มิ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 1701 ครั้ง
แบบสำรวจโรงอาหาร (22 มิ.ย. 2559)
กระบวนการพัฒนาและการรับรองโรงแรมน่าอยู่ น่าพัก (22 มิ.ย. 2559)
แบบสำรวจโรงครัวของโรงพยาบาล (22 มิ.ย. 2559)
ร้านอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี (22 มิ.ย. 2559)
คุณสมบัติของร้านอาหาร 5 ดาว (22 มิ.ย. 2559)
แบบประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย (22 มิ.ย. 2559)
แบบตรวจสถานประกอบประเภทมินิมาร์ท (22 มิ.ย. 2559)
แบบตรวจแผงลอยจำหน่ายอาหาร (22 มิ.ย. 2559)
แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด น่าซื้อ (ตล.2) (22 มิ.ย. 2559)
แบบตรวจสุขลักษณะอาหารในซุปเปอร์มาร์เก็ต (22 มิ.ย. 2559)
คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2557 (22 มิ.ย. 2559)
แบบประเมินสถานที่จำหน่ายอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว (22 มิ.ย. 2559)

หน้า : [1]
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข