ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ รายชื่อผู้มีสทธิสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเหมา (7 ต.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (27 ก.พ. 2560)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก สอบข้อเขียน เพื่อจ้างเหมา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (17 ก.พ. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้ง 1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (14 ก.พ. 2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจาปี 2560 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง (20 ม.ค. 2560)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเข้าปฏิบัติงาน ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จานวน 1 อัตร (20 ม.ค. 2560)
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (11 พ.ค. 2559)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานเปล 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง (3 พ.ย. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราขการตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และนักประชาสัมพันธ์ (9 ก.ย. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (26 ส.ค. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์และเทคนิคการแพทย์ (18 ส.ค. 2558)
รับสมัครพนักงานราชการนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา / นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา (3 ส.ค. 2558)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องเอ็กซ์เรย์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา (24 ก.พ. 2558)
รับย้าย/โอนข้าราชการตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ของศูนย์อนามัยที่ ๕ จำนวน 2 ตำแหน่ง (29 ธ.ค. 2557)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเข้าปฏิบัติงาน (11 ธ.ค. 2557)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเหมา (2 ธ.ค. 2557)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเข้าปฏิบัติงาน 3 ตำแหน่ง (18 พ.ย. 2557)

หน้า : [1]
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข