ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> เกณฑ์ LTC

เกณฑ์ LTC
แบบประเมินผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพ ตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (Barthel Activities of Daily Living: ADL) (25 มี.ค. 2558)
เกณฑ์ประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ (25 มี.ค. 2558)
เกณฑ์ประเมินอาสาสมัครดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน (25 มี.ค. 2558)
เกณฑ์ประเมินการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านโดยบุคลากรสาธารณสุข (25 มี.ค. 2558)
เกณฑ์ประเมินระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 2 (ติดบ้าน) กลุ่มที่ 3 (ติดเตียง) (25 มี.ค. 2558)
เกณฑ์ประเมินคุณภาพการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพระดับตำบล (25 มี.ค. 2558)
เกณฑ์ประเมินตำบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ปี 2556 (25 มี.ค. 2558)
มาตรฐานตำบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ปีงบประมาณ 2555 (25 มี.ค. 2558)
แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าด้วย 2 คำถาม (25 มี.ค. 2558)

หน้า : [1]
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข