ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> รายงานผลการประชุม

รายงานผลการประชุม
ถอดบทเรียนเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ปี 2562 (18 มี.ค. 2562)
รายงานสัมมนาวิชาการ มหกรรมส่งเสริมเด็กไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562 Smart Child by Health Literacy NE 2019 (18 มี.ค. 2562)
สรุปรายงานการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสขภาพ ปี พ.ศ. 2561” (23 ก.ค. 2561)
สรุปรายงานEBITวัยเรียน 2561 (23 ก.ค. 2561)
สรุปรายงานการพัฒนารูปแบบงานอนามัยโรงเรีนที่มีคุณภาพ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) (23 ก.ค. 2561)
ถอดบทเรียนนวัตกรรมผลงานเด่นและแนวปฏิบัติที่ดี(Best Practice) ระดับภาค (7 มี.ค. 2561)
รายงานสัมมนาวิชาการระดับภาค “มหกรรมวิชาการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 (16 ก.พ. 2561)
รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีสานพลังภาคีเครือข่ายสู่นโยบาย และแนวทางการพัฒนา สุขภาพเด็กวัยเรียนแบบบูรณาการ (22 ม.ค. 2561)

หน้า : [1]
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข