ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> รายงานผลการประชุม

รายงานผลการประชุม
สรุปรายงานการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสขภาพ ปี พ.ศ. 2561” (23 ก.ค. 2561)
สรุปรายงานEBITวัยเรียน 2561 (23 ก.ค. 2561)
สรุปรายงานการพัฒนารูปแบบงานอนามัยโรงเรีนที่มีคุณภาพ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) (23 ก.ค. 2561)
ถอดบทเรียนนวัตกรรมผลงานเด่นและแนวปฏิบัติที่ดี(Best Practice) ระดับภาค (7 มี.ค. 2561)
รายงานสัมมนาวิชาการระดับภาค “มหกรรมวิชาการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 (16 ก.พ. 2561)
รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีสานพลังภาคีเครือข่ายสู่นโยบาย และแนวทางการพัฒนา สุขภาพเด็กวัยเรียนแบบบูรณาการ (22 ม.ค. 2561)

หน้า : [1]
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข