ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> เอกสารเผยแพร่/ประกอบการประชุม/การอบรม (กลุ่มวัยเรียน)
เอกสารเผยแพร่/ประกอบการประชุม/การอบรม (กลุ่มวัยเรียน)
Flow การคัดกรอง สายตาเด็ก (29 ม.ค. 2561)
flow เฝ้าระวัง เด็กอ้วน เลือดจาง (29 ม.ค. 2561)
food safety & Water LAB (29 ม.ค. 2561)
กพด. การเฝ้าระวังการเจริญเติบโตในโรงเรียน (29 ม.ค. 2561)
ความสำคัญการจัดบริการอาหารกลางวัน (29 ม.ค. 2561)
โครงการเด็กไทยสายตาดี (29 ม.ค. 2561)
ฉลากโภชนาการ แก้ไข 10 พค.60 (29 ม.ค. 2561)
นโยบาย กพด (29 ม.ค. 2561)
ใบงานฉลากโภชนาการ (29 ม.ค. 2561)
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร_โรงครัว (29 ม.ค. 2561)
สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน (29 ม.ค. 2561)
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการดำเนินงานด้านการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร (กพด.) วันที่ 27 – 28 มกราคม 2561 (22 ม.ค. 2561)
ศูนย์อนามัยที่ 9 จับมือสาธารณสุขเครือข่าย ติดตามงานเด็กไทยแก้มใสครบรอบ3ปีพื้นที่สุรินทร์วันที่ 2 (20 ต.ค. 2560)
อ่าน 115 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จับมือสาธารณสุขเครือข่าย ติดตามงานเด็กไทยแก้มใสครบรอบ3ปีพื้นที่สุรินทร์ (20 ต.ค. 2560)
อ่าน 78 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จับมือสาธารณสุขเครือข่าย ติดตามงานเด็กไทยแก้มใสบุรีรัมย์วันที่2 (20 ต.ค. 2560)
อ่าน 69 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จับมือสาธารณสุขเครือข่าย ติดตามงานเด็กไทยแก้มใสบุรีรัมย์ (20 ต.ค. 2560)
อ่าน 75 ครั้ง

หน้า : [1]
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข