ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ (กลุ่มวัยเรียน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (กลุ่มวัยเรียน)
ศูนย์อนามัยที่ 9 รุกงานวัยเรียนวัยรุ่น เสริมศักยภาพบุคลากรดูแลสุขภาพโรงเรียน กพด. รอบด้าน (28 มี.ค. 2562)
อ่าน 6 ครั้ง
สาธารณสุขนิเทศฯ นำทีมเยี่ยมเสริมพลังศูนย์เด็กเขต9 (28 มี.ค. 2562)
อ่าน 5 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ประเมินโครงการ สุขภาพชัยภูมิ (18 มี.ค. 2562)
อ่าน 9 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่ประเมินโครงงานสุขภาพภาพโคราช (18 มี.ค. 2562)
อ่าน 9 ครั้ง
สูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ลงพื้นที่ประเมินโครงงานสุขภาพบุรีรัมย์ (18 มี.ค. 2562)
อ่าน 7 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงเพื้นที่ประเมินโครงงานสุขภาพสุรินทร์ที่แรก (18 มี.ค. 2562)
อ่าน 12 ครั้ง
ลงพื้นที่ประเมินโครงการสุขภาพนักเรียน (18 มี.ค. 2562)
ศูนย์อนามัยที่ 9 ออกประเมินโครงงานด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา (18 มี.ค. 2562)
อ่าน 9 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงเยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนต้นแบบโภชนาการสุรินทร์ (28 ก.พ. 2562)
อ่าน 17 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 เยี่ยมเสริมพลัง และcoaching แบบสัญจรสุรินทร์ (24 ส.ค. 2561)
อ่าน 78 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังเครือข่ายการพัฒนา (12 ก.ค. 2560)
รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการเด็กไทยแก้มใส (12 ก.ค. 2560)
เรียนรู้ตามรอยพระบาท ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (12 ก.ค. 2560)
3 ปี ได้อะไร จากโครงการเด็กไทยแก้มใส (12 ก.ค. 2560)
การออกกำลังกาย...กิจกรรมทางกายสำหรับเด็กไทย (12 ก.ค. 2560)

หน้า : [1]
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข