ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี **โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 9 เปิด ให้บริการทุกวัน เวลา 8.30-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อ 044305131 ต่อ 120
 
 
 
หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
แสดงความคิดเห็น
ท่านชอบเว็บใหม่ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมาไหม?
 
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดมหกรรมสร้างเสริมทันตสุขภาพระดับเขต เน้นการใส่ใจดูแลช่องปากครบวงจร (07/12/2561)
ศูนย์อนามัยที่ 9 เดินเครื่องจุดประกายยุวอนามัย โรงเรียนบุญวัฒนา ต้นแบบจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ วัยเรียน วัยรุ่น สุขภาพดี สูงดี สมส่วน ที่แรกเขตนครชัยบุรินทร์ (07/12/2561)
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบ 2562 (07/12/2561)
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัด KICK OFF ลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติกในองค์กรเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย (04/12/2561)
‘การจัดการขยะ คือ การพัฒนาคน’ (04/12/2561)
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัด AAA ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย สำหรับสูงวัยในพื้นที่ (30/11/2561)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมา ในตำแหน่งพนักงานขัยรถยนต์ (29/11/2561)
     

หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
 
 
ติดต่อศูนย์อนามัยที่ 9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข