ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
แสดงความคิดเห็น
ท่านชอบเว็บใหม่ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมาไหม?
 
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมงานกีฬาสาธารณสุข หวังเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนในการออกกำลังกาย (24/04/2560)
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมงานวัยเรียนและการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย (21/04/2560)
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดระดมความคิดงานโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส (19/04/2560)
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประกาศนโยบายค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข พร้อมองค์กรส่งเสริมสุขภาพ ปี 2560 (19/04/2560)
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดงานวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย (12/04/2560)
ร่วมอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพอุปสมบทและอบรมเยาวชนฤดูร้อนวัดหนองรังกา เพื่อเยาวชนในชุมชนห่างไกลอบายมุข (12/04/2560)
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมนำเสนอบทความโภชนาการของผู้สูงอายุ พร้อมคว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นอันดับ1 (07/04/2560)
     

หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
 
 
ติดต่อศูนย์อนามัยที่ 9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข