ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี **โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 9 เปิด ให้บริการทุกวัน เวลา 8.30-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อ 044305131 ต่อ 120
 
 
 
หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมทีมวิทยากรโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ (24/07/2563)
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมทีมคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ (24/07/2563)
กรมอนามัย ลงพื้นที่สุรินทร์รับฟังความคิดเห็น ขับเคลื่อนงานอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ (22/07/2563)
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสุรินทร์ (21/07/2563)
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโคราช (21/07/2563)
กรมอนามัย เผย คกก. เห็นชอบหลักการ ร่างกฎกระทรวงปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (21/07/2563)
ศูนย์อนามัยที่ 9 รับรางวัลชนะเลิศหน่วยงานคุณธรรมกรมอนามัย (17/07/2563)
     
แนวปฏิบัติด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล (13/04/2563)
แนวปฏิบัติการใช้โรงอาหารของหน่วยงาน (13/04/2563)
คำแนะนำสำหรับการจัดอาหารริมบาทวิถี (13/04/2563)
คำแนะนำสำหรับการจัดโรงทาน (13/04/2563)
คำแนะนำวิธีกำจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้ว (13/04/2563)
คำแนะนำผู้สูงอายุในสถานการณ์ระบาดของไวรัส (13/04/2563)
คำแนะนำ การทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อโรค (13/04/2563)
การจัดการด้านอาหารและโภชนาการในช่วงกักตุน (13/04/2563)
การเก็บอาหารที่ถูกสุขลักษณะ (13/04/2563)
วัยเรียน วัยรุ่น รอบรู้สู้ COVID-19 ด้วย 3ล (10/04/2563)
คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19 (10/04/2563)
ระยะห่างปลอดภัย ลดการแพร่กระจายโควิด 19 (03/04/2563)
อ่านทั้งหมด     

หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์อนามัยที่ 9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1 โทรสาร. 291506
                                  E-mail:http://anamai5@anamai.mail.go.th
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข