ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
 
หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
แสดงความคิดเห็น
ท่านชอบเว็บใหม่ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมาไหม?
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตําแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (13/12/2560)
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดระดมความคิดวัฒนธรรมองค์กร (08/12/2560)
ศูนย์อนามัยที่ 9 จับมือ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส.จัดอบรมหลักสูตร ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ CareManager เขตสุขภาพที่ 9 รุ่นที่ 2/2561 (08/12/2560)
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมไทย เน้นเจ้าหน้าที่ใส่ใจประหยัดพลังงาน (08/12/2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา (29/11/2560)
ใบสมัครสำหรับพนักงำนรำชกำรทั่วไป (29/11/2560)
ร่วมปลูก การบูร เนื่องในวันสาธารณสุขแห่งชาติ กับศูนย์อนามัยที่ 9 (29/11/2560)
     

หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
 
 
ติดต่อศูนย์อนามัยที่ 9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข