ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

 
 
             แบบฟอร์มรายงานการให้บริการการยุติการตั้งครรภ์  
                                1. แนวทางการให้บริการยุติการตั้งครรภ์       
                                2. แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนยา MTP-01    
                                3. แบบการสำรวจความพร้อม MTP-02    
                                4. แบบเบิกยา MTP-03-1           
                                5. แบบรายงานการใช้ยา MTP-03-2                 
                                6. แบบฟอร์มรายงานแพทยสภา 
                                7.แบบคัดกรอง                    
                                7เทคนิคก่อนคุยลูกวัยรุ่น             
                                8.แบบฟอร์มการปรึกษาการตั้งครรภ์                       
                                9.แบบคัดกรองซึมเศร้า 2Q                                         
                                10.แบบคัดกรองซึมเศร้า-9Q                       
                                11.แบบคัดกรองซึมเศร้า8Q                   
                                12.หนังสือแสดงความยินยอม                     
 
แบบฟอร์มรายงาน   
             แบบเบิกยา MTP-03-1
             แบบคัดกรอง  
             หนังสือแสดงความยินยอม                  
 
แบบประเมิน               
            YFHS
                      แบบประเมินตนเอง                    
            อนามัยเจริญพันธ์
                      แบบประเมินตนเองอำเภอ   
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
**********************************************************
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข