ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
เอกสารเผยแพร่/ประกอบการประชุม/การอบรม (กลุ่มวัยเรียน)
Flow การคัดกรอง สายตาเด็ก (29/01/2561)
flow เฝ้าระวัง เด็กอ้วน เลือดจาง (29/01/2561)
food safety & Water LAB (29/01/2561)
กพด. การเฝ้าระวังการเจริญเติบโตในโรงเรียน (29/01/2561)
ความสำคัญการจัดบริการอาหารกลางวัน (29/01/2561)
โครงการเด็กไทยสายตาดี (29/01/2561)
ฉลากโภชนาการ แก้ไข 10 พค.60 (29/01/2561)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์ (กลุ่มวัยเรียน)
ศูนย์อนามัยที่ 9 เยี่ยมเสริมพลัง และcoaching แบบสัญจรสุรินทร์ (24/08/2561)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังเครือข่ายการพัฒนา (12/07/2560)
รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการเด็กไทยแก้มใส (12/07/2560)
เรียนรู้ตามรอยพระบาท ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (12/07/2560)
3 ปี ได้อะไร จากโครงการเด็กไทยแก้มใส (12/07/2560)
การออกกำลังกาย...กิจกรรมทางกายสำหรับเด็กไทย (12/07/2560)
อ่านทั้งหมด     
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข