ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
 
หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่เสริมพลังงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน (22/08/2560)
ศูนย์อนามัยที่ 9 จับมือเทศบาลโคกกรวด จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 3อ.2ส. (17/08/2560)
ศูนย์อนามัยที่ 9 รวมใจเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ จัดถวายพระพรแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหามหาราชินีพร้อมมอบใบประกาศมิสนมแม่ (11/08/2560)
ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่แจกชุดนายสะอาด พร้อมให้ความรู้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดชัยภูมิ (11/08/2560)
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมงานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 10พร้อมคว้าโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประเภทนำเสนอผลงานด้วยวาจา (07/08/2560)
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดนิทรรศการสัปดาห์นมแม่โลกประจำปี 2560 นมแม่ดีที่สุด (07/08/2560)
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมงาน วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี 2560 (01/08/2560)
     

หัวข้ออนามัยมีเดีย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก แบบชุด 5 ชิ้นงาน

วันที่ 10 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน686คน)

ประกาศผลการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก
HPC 9 Infographic Contest 2016 " ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
           ตามที่ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย ได้กำหนดจัดการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก ให้เกิดการสื่อสารกับสังคมในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้สาธารณชนได้รับรู้และตระหนักในการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น       
          บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก ได้พิจารณาภาพอินโฟกราฟิกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก แบบประกวด 5 ชิ้นงาน ตามหัวข้อประกวด 13 หัวข้อ "ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” ปี 2559 ดังนี้
 
ประเภทที่ 1 รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 5,000 บาท บาท พร้อมเกียรติบัตร
พลฯเรืองเดช ขันตยาภรณ์
 
รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ได้แก่ นางสาวเพ็ญพร วิลัยสุทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
 
          สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลชมเชย ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย จะติดต่อกลับไปยังท่านใน  วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เพื่อมอบรางวัลและเกียรติบัตร ณ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย
ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2559
 
 
 
ติดต่อศูนย์อนามัยที่ 9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข