ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก แบบชุด 5 ชิ้นงาน

วันที่ 10 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน1306คน)

ประกาศผลการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก
HPC 9 Infographic Contest 2016 " ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
           ตามที่ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย ได้กำหนดจัดการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก ให้เกิดการสื่อสารกับสังคมในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้สาธารณชนได้รับรู้และตระหนักในการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น       
          บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก ได้พิจารณาภาพอินโฟกราฟิกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก แบบประกวด 5 ชิ้นงาน ตามหัวข้อประกวด 13 หัวข้อ "ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” ปี 2559 ดังนี้
 
ประเภทที่ 1 รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 5,000 บาท บาท พร้อมเกียรติบัตร
พลฯเรืองเดช ขันตยาภรณ์
 
รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ได้แก่ นางสาวเพ็ญพร วิลัยสุทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
 
          สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลชมเชย ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย จะติดต่อกลับไปยังท่านใน  วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เพื่อมอบรางวัลและเกียรติบัตร ณ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย
ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2559
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข