ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก ประจำเดือน พฤษภาคม 59

วันที่ 7 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน2834คน)

รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 1,000 บาท บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
นางสาวแกมกานต์ ภูมิพล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายคัมภีร์ เพ็ชรจะบก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายทัดเทพ กลิ่นศรีสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประกาศผลการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก‬ HPC 9 Infographic Contest 2016 "
         ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ตามที่ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา  กรมอนามัย ได้กำหนดจัดการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก ให้เกิดการสื่อสารกับสังคมในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้สาธารณชนได้รับรู้และตระหนักในการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก ได้พิจารณาภาพอินโฟกราฟิกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก "กินอยู่ รู้คิด เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม” ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ดังนี้
          ประเภทที่ 1
          รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 1,000 บาท บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
          นางสาวแกมกานต์ ภูมิพล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
          รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 2 รางวัล ได้แก่
          นายคัมภีร์ เพ็ชรจะบก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
          นายทัดเทพ กลิ่นศรีสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
          สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลชมเชย ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย จะติดต่อกลับไปยังท่านไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 4430 5131 ต่อ 111
และสำหรับทุกท่านที่ส่งผลงานมาร่วมสนุก ทางทีมงานจะทยอยจัดส่งใบประกาศนียบัตรตามที่อยู่ในใบสมัคร และจะนำออกเผยแพร่ให้กับเครือข่ายผ่านอัลบั้ม อินโฟฯเดือนพฤษภาคม 2559 ในหน้าเพจ " ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข