ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก HPC 9 Infographic Contest 2016 “ ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ประจำเดือน เมษายน 2559

วันที่ 3 พ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน6014คน)

ประเภทที่ 1
 นายธำรงชาติ วงศ์อารีย์
รางวัลชมเชย
นางสาวชมพูนุช วรรณประภา
รางวัลชมเชย
นายเฉลิมพล ภูวัชร์อดิสิฐ

HPC 9 Infographic Contest 2016 " ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

          ตามที่ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย ได้กำหนดจัดการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก
ให้เกิดการสื่อสารกับสังคมในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้สาธารณชนได้รับรู้และตระหนักในการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
          บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก ได้พิจารณาภาพอินโฟกราฟิกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก เรื่อง "สุขภาพดีเริ่มต้นที่ 3อ 2ส 1ฟ ” ประจำเดือน เมษายน 2559

ประเภทที่ 1
รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 1,000 บาท บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
นายธำรงชาติ วงศ์อารีย์   วิทยาลัยสันติพล อุดรธานี

รางวัลชมเชย
รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
นางสาวชมพูนุช วรรณประภา
โรงเรียนสาธิตพิบูญบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

รางวัลชมเชย
รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
นายเฉลิมพล ภูวัชร์อดิสิฐ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

            สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลชมเชย ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย
จะติดต่อกลับไปยังท่านในวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 เพื่อมอบรางวัลและเกียรติบัตร ณ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย
จำนวนคนอ่าน 6015 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข