ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เจตนารมณ์รวมพลัง

วันที่ 11 เม.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน2259คน)


         ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา นำโดย นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
รับชมการถ่ายทอดสดพิธีประกาศเจตนารมณ์รวมพลังบริหารการเปลี่ยนแปลงผ่าน web
conferrence
          จากนั้นได้ให้เกียรติเป็นประธานทำพิธีประกาศเจตนารมณ์รวมพลังบริหารการเปลี่ยนแปลง
พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาลคณะเจ้าหน้าที่ บริเวณ ลานหน้า OPD รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
ต่อเนื่องด้วย การรณรงค์สัปดาห์ล้างส้วมสาธารณะรับสงกรานต์พร้อมกันทั่วประเทศ 1 เมษายน
2559
จำนวนคนอ่าน 2260 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
50%
  ให้ 5 คะแนน
 
50%
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข