ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก ประจำเดือนมีนาคม 2559

วันที่ 11 เม.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน3689คน)

รางวัลชนะเลิศ
นางสาวมณีกานต์ มหิดชัยยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รางวัลชมเชย
นางสาวอรจิรา จักรบุญญารักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รางวัลชมเชย
นางสาวดวงหทัย แพงจิกรี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศผลการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก
HPC 9 Infographic Contest 2016 " ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

         ตามที่ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย ได้กำหนดจัดการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก
ให้เกิดการสื่อสารกับสังคมในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้สาธารณชนได้รับรู้และตระหนักในการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก ได้พิจารณาภาพอินโฟกราฟิกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก เรื่อง "ดูแลห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ” ประจำเดือน มีนาคม 2559 ดังนี้
ประเภทที่ 1 รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 1,000 บาท บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
          นางสาวมณีกานต์ มหิดชัยยา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
         
รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
          นางสาวอรจิรา จักรบุญญารักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
          นางสาวดวงหทัย แพงจิกรี        มหาวิทยาลัยมหิดล
          สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลชมเชย ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย
จะติดต่อกลับไปยังท่านในวันที่ 20 เมษายน 2559 เพื่อมอบรางวัลและเกียรติบัตร ณ ศูนย์อนามัยที่ 9
นครราชสีมา กรมอนามัย
จำนวนคนอ่าน 3690 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
 
25%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
75%
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข