ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดระดมความคิดการดำเนินงานอนามัยเด็กวัยเรียน

วันที่ 30 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน1514คน)


            ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
             ระดมความคิดสู่การพัฒนาการดำเนินงานอนามัยเด็กวัยเรียน โดยได้รับเกียรติจากนางกมลรัตน์ เกตุบรรลุ นักวิชาการชำนาญการเชี่ยวชาญ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงาน ร่วมด้วยนักวิชาการจากศูนย์วิชาการ , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากทั้ง 4 จังหวัดเขตนครชัยบุรินทร์ ,
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 และ สปสช.เขต 9 รวม กว่า 30 คน เข้าร่วมระดมความคิด ณ ห้องประชุมเมขลา โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา 
             ด้านนางแน่งน้อย ธูปแช่ม นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า เด็กในวัยเรียน
คือช่วงชีวิตหนึ่งที่มีพฤติกรรมส่งผลในอนาคตหลายอย่าง จึงจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีทีมงานขับเคลื่อน
โดยเฉพาะเป้าหมายประเด็นแรกในเรื่องของการเจริญเติบโตพัฒนาการสมวัย สิ่งที่ตามมาคือเรื่องของสมองดี
ความคิดดี และท้ายที่สุด คือการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข
            ดังนั้นเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคจึงถือเป็นเรื่องเริ่มต้นของการทำงาน
ทีมงานขับเคลื่อนจำเป็นที่ต้องให้เด็กเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุม ครบถ้วน
โดยเน้นไปที่ความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน ให้ความสำคัญด้านต่างๆ เช่น
งานโภชนาการ ทันตสุขภาพ สุขภาพจิต การคัดกรองสุขภาพ เพศศึกษา สิ่งแวดล้อม ยาเสพติดในสถานศึกษา
เพศศึกษา และระบบงานข้อมูล เป็นต้น โรงเรียนจึงถือเป็นจุดเริ่มต้น และเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอนามัยเด็กวัยเรียนที่ตรงประเด็นที่สุด
จำนวนคนอ่าน 1515 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
50%
  ให้ 5 คะแนน
 
50%
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข