ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมอนามัยโคราชเปิดบ้านต้อนรับผู้สูงอายุดูงาน แนวทางสร้างนวัตกรรมเครือข่ายผู้สูงอายุเข้มแข็ง

วันที่ 22 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน2115คน)


               กรมอนามัยโคราชเปิดบ้านต้อนรับผู้สูงอายุดูงาน แนวทางสร้างนวัตกรรมเครือข่ายผู้สูงอายุเข้มแข็ง

     วันที่ 17 มีนาคม 2559 ชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 บางซื่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
เข้าศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินงานพร้อมกิจกรรมงานผู้สูงอายุของศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์นิธิรัตน์ บุญตานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 9
เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ดูงานกว่า 100 คน ณ ห้องอภิรมย์
     นายแพทย์นิธิรัตน์ บุญตานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 9 กล่าวว่า
จากเป้าหมายสำคัญของกรมอนามัยในปี 2559 โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยผู้สูงอายุและผู้พิการ
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมาจึงได้ดำเนินงาน และยังมีชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งศูนย์อนามัยที่ 9
เพื่อรองรับกับสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมุ่งเน้นการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
และฟื้นฟูผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ
     นอกจากจะรับฟังการบรรยายแล้ว ทางทีมงานศูนย์อนามัยที่ 9 ยังได้นำคณะดูงานชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 เยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อาทิ การบริหารสมองป้องกันอัลไซเมอร์ การบริหารเพื่อป้องกันข้อเข่าเสื่อม การบริหารร่างกาย กายภาพบำบัด นวดประคบผ่อนคลาย กิจกรรมธรรมะและสันทนาการ โดยทุกกิจกรรมอยู่ภายใต้การดูแลของทีมบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อันจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี เข้าถึงบริการอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม
จำนวนคนอ่าน 2116 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
100%
  ให้ 5 คะแนน
0%
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข