ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดอบรมระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

วันที่ 18 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน2041คน)


                  ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดอบรมระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
               ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จัดการประชุมวิชาการ เรื่องการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคเบาหวาน) รุ่นที่ 1 และ 2 นำโดย นายแพทย์ภรัญวิทย์ อนันต์ดิลกฤทธิ์ และนายแพทย์ชินโชติ
ลิขิตสมบูรณ์ นายแพทย์ปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
วิทยากรบรรยายในเรื่องโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อน ณ ห้องประชุมพฤกษ์สาธร ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา 

                 นายแพทย์ภรัญวิทย์ อนันต์ดิลกฤทธิ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ กล่าวว่า โรคเบาหวาน เป็นโรคที่มีความผิดปกติในระบบเผาผลาญอาหาร ร่วมกับความผิดปกติของโฮร์โมนอินซูลิน ซึ่งโรคเรื้อรังที่ต้องอาศัยการเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านโภชนาการและการออกกำลังกาย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการดำเนินชีวิตให้เหมาะสม สามารถควบคุมเบาหวานได้โดยปราศจากโรคแทรกซ้อน นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในเรื่องของการใช้ยาลดน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวาน การตรวจร่างกายในผู้ป่วยเบาหวาน อาทิ ตรวจเท้า ตรวจฟัน การควบคุมอาหารและการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวานอีกด้วย
จำนวนคนอ่าน 2042 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
 
50%
  ให้ 4 คะแนน
 
50%
  ให้ 5 คะแนน
0%
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข