ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมทีมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเขตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 14 มี.ค. 2559

ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมทีมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเขตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

                   ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเขตนครชัยบุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจากนางแน่งน้อย ธูปแช่ม นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 9 เป็นประธานในการประชุม
โดยมีภาคีเครือข่ายผู้ประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
พร้อมด้วยผู้ประเมินจากศูนย์อนามัยที่ 9 ทั้งในกลุ่มงานโรงพยาบาล กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และกลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น1 ศูนย์อนามัยที่ 9
นครราชสีมา 
                    นางแน่งน้อย ธูปแช่ม นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า การประชุมทีมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเขตครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับความเข้าใจและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรอย่างยั่งยืน โดยใช้แนวคิดการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันด้านสุขภาพโดยเริ่มต้นจากโรงเรียนสร้างความรู้ ทักษะด้านพฤติกรรมสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นกับนักเรียน และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงขยายผลต่อและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพให้กับชุมชนหรือโรงเรียนอื่นๆได้ โดยทีมงานมีความพร้อมในการให้คำแนะนำปรึกษากับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่มีความพร้อมก้าวสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรอย่างยั่งยืน เพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนของเขตนครชัยบุรินทร์ต่อไป
จำนวนคนอ่าน 1675 คน จำนวนคนโหวต 5 คน

  จำนวนคนโหวต 5 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
 
40%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
60%
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข