ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจติดตามโครงการส้วมHAS และมอบสิ่งสนับสนุนโถสุขภัณฑ์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ 10 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน2606คน)


                      ตรวจติดตามโครงการส้วมHAS และมอบสิ่งสนับสนุนโถสุขภัณฑ์ จ.ชัยภูมิ
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาส้วมสาธารณระดับประเทศ(HAS)ประเภทสถานีบริการสาธารณะ ณ สถานีขนส่งจังหวัดชัยภูมิ(ขนส่งใหม่) จากนั้นได้เดินทางไปที่อำเภอคอนสวรรค์ เพื่อส่งมอบสิ่งสนับสนุนโถสุขภัณฑ์จำนวน 10 โถ ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โดยได้รับเกียรติจาก นายสามารถ หิรัญคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย เป็นประธานรับมอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดสร้างห้องน้ำ
และปรับปรุงห้องน้ำในโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย ต่อไป
จำนวนคนอ่าน 2607 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
 
50%
  ให้ 4 คะแนน
 
50%
  ให้ 5 คะแนน
0%
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข