ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

วันที่ 8 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน3464คน)

 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1,000 บาท บาท
นางสาวดวงหทัย แพงจิกรี  
มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 500 บาท  
 นางสาววโรดม เตซะศรีสุธี
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา กรุงเทพฯมหานคร
รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 500 บาท
นางสาววรรษมน คร้ามสมอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
                       ประกาศผลการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก HPC 9 Infographic Contest 2016 "
                                                   ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
                   ตามที่ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย ได้กำหนดจัดการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก ให้เกิดการสื่อสารกับสังคมในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้สาธารณชนได้รับรู้และตระหนักในการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก ได้พิจารณาภาพอินโฟกราฟิกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก
                  เรื่อง "ลดเค็ม ลดโรค” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้
ประเภทที่ 1 รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 1,000 บาท บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
           นางสาวดวงหทัย แพงจิกรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม
รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 2 รางวัล ได้แก่
นางสาววโรดม เตซะศรีสุธี โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา กรุงเทพฯมหานคร
นางสาววรรษมน คร้ามสมอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
                    สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลชมเชย ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย
จะติดต่อกลับไปยังท่านภายในวันที่ 10 มีนาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 4430 5131 ต่อ 111
จำนวนคนอ่าน 3465 คน จำนวนคนโหวต 7 คน

  จำนวนคนโหวต 7 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
14%
  ให้ 5 คะแนน
 
86%
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข