ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมอนามัยโคราช จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เส้นทางสู่ความสำเร็จองค์กรต้นแบบไร้พุง

วันที่ 4 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน2166คน)

                 กรมอนามัยโคราช จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เส้นทางสู่ความสำเร็จองค์กรต้นแบบไร้พุง
            ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เส้นทางสู่ความสำเร็จองค์กรต้นแบบไร้พุง นำโดย นางนันทิชา แปะกระโทก และนางสาวสันธนีย์ ชโลปถัมภ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและนำฝึกปฏิบัติ ซึ่งได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน ณ ห้องอภิรมย์ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 

            สำหรับในกิจกรรมประกอบไปด้วยการติดตามชั่งน้ำหนัก และวัดรอบเอว
เจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายที่เคยได้เข้ารับการอบรมเส้นทางสู่ความสำเร็จองค์กรต้นแบบไร้พุง
เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้ง การสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น และยังมีการสาธิตการออกกำลังกายสำหรับวัยทำงาน "เก้าอี้ ขยี้พุง” โดยนายสนธยา สนนอก นักวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อให้เป็นแนวทางการออกกำลังกายสำหรับผู้ที่นั่งทำงานเป็นประจำ หรือผู้ที่มีเวลาน้อยอีกด้วย

               ทั้งนี้จะมีการติดตามผลสำหรับผู้ที่เข้าอบรมเป็นประจำทุกเดือน
พร้อมกับการทำกิจกรรมให้ความรู้ในด้านการบริโภคอาหาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์มีสุขภาพที่แข็งแรง ปลอดโรค และมีดัชนีมวลกาย (ค่าBMI) เป็นปกติ
จำนวนคนอ่าน 2167 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
50%
  ให้ 5 คะแนน
 
50%
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข