ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดซ้อมอุบัติเหตุ พัฒนาคุณภาพงานบริการ

วันที่ 24 ก.พ. 2559


                                  ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดซ้อมอุบัติเหตุ พัฒนาคุณภาพงานบริการ
                      23 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จัดอบรมพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน HA HPH
เรื่อง การซ้อมอุบัติเหตุหมู่ ให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรของศูนย์ โดยได้รับเกียรติจาก
นายแพทย์พร้อมพันธ์ หาทรัพย์ นายแพทย์ปฏิบัติการ เป็นประธานการอบรม ณ ห้องประชุมพฤกษ์สาธร ชั้น
3 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
                      นอกจากนี้ยังได้มีการจัดซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ โดยการจำลองสถานการณ์ ว่ามีรถตู้รับส่งคนงาน
บรรทุกคนพร้อมด้วยเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ขับมาด้วยความเร็วสูง และประสบอุบัติเหตุ
ชนประสานงากับรถบรรทุกพ่วง เป็นเหตุให้รถตู้พลิกคว่ำทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย
                        สำหรับการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรของศูนย์ได้มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถปฏิบัติตนได้ตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบเมื่อต้องช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มารับบริการได้อีกด้วย
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข