ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมแสดงความยินดีเครือข่ายเด็กไทยฟันดีต้นแบบพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากนักเรียน

วันที่ 19 ก.พ. 2559


ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมแสดงความยินดีเครือข่ายเด็กไทยฟันดีต้นแบบพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากนักเรียน 
           กรมอนามัย เวทีวิชาการเครือข่ายเด็กไทยฟันดี 2559 พร้อมมอบเกียรติบัตรและรางวัลเครือข่ายแก่โรงเรียนเด็กไทยฟันดี เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบการดูแลและส่งเสริมสุขภาพช่องปากของนักเรียนช่วยแก้ปัญหาเด็กไทยฟัน ผุ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี และสำนักงานพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอ่อนหวาน พร้อมทั้งให้นโยบายการดำเนินงานทันตะสาธารณสุขในโรงเรียน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
           นายแพย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย โดยสำนักทันตสาธารณสุขได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการพัฒนาสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียน โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานเชิงนโยบายเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยของเด็กในโรงเรียน เพื่อป้องกันฟันผุ ซึ่งจากผลสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากของคนไทยที่ผ่านมา พบว่า เด็กวัยเรียนมีปัญหาโรคฟันผุอยู่มาก โดยเฉพาะเด็กอายุ 12 ปี หรือประถมศึกษาปีที่ 6 มีฟันผุมากถึงร้อยละ 52 สาเหตุส่วนหนึ่งของโรคฟันผุในเด็กเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่นิยมกินขนมกรุบกรอบและน้ำหวาน ซึ่งกรมอนามัยและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาฟันผุมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริมทันตสุขภาพและสร้างกิจกรรมเครือข่ายเด็กไทยฟันดีเป็นรูปแบบการดำเนินงานที่เน้นให้มีการ ทำงานเป็นทีม เกิดการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งสามารถดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันได้ โรงเรียนมีการดำเนินการในรูปแบบของเครือข่ายจนสามารถพัฒนาผ่านเกณฑ์เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ปัจจุบันมีเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี 400 เครือข่าย 5,746 โรงเรียน ใน 70 จังหวัดทั่วประเทศ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) อ่อนหวาน 98 แห่ง
                 นี้ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา รับผิดชอบพื้นที่เขตนครชัยบุรินทร์ยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับเครือข่ายระดับเขตที่ได้รับรางวัลเครือข่ายยอดเ ยี่ยม ได้แก่ เครือข่ายหกสหายรักษ์ฟัน อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ และรางวัลเครือข่ายระดับดีมาก ได้แก่ เครือข่ายพิมายรักษ์ฟัน
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข