ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมอนามัยโคราชจัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ เพิ่มทักษะบุคลากรในการช่วยชีวิต

วันที่ 18 ก.พ. 2559


                      กรมอนามัยโคราชจัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ เพิ่มทักษะบุคลากรในการช่วยชีวิต

                 วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมพฤกษ์สาธร ชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
จัดอบรมเรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) โดยนายแพทย์พร้อมพันธ์ หาทรัพย์  นายแพทย์ปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากแพทย์ พยาบาล
และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบริการภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของศูนย์ฯ
เข้ารับการอบรมอย่างพร้อมเพรียง
                 นายแพทย์พร้อมพันธ์ หาทรัพย์ นายแพทย์ปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กล่าวว่า
ในปัจจุบันแม้ว่าจะมีความก้าวหน้าในการดูแลผู้ป่วย แต่การเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นยังคงพบได้เรื่อยๆ
ทั้งที่มาจากสาเหตุบางอย่างที่ป้องกันได้และไม่ได้ หรือบางอย่างไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์จึงควรมีความสามารถในการดูแลได้อย่างเหมาะสม
รวมทั้งมีทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างถูกต้อง
                     ทั้งนี้ในการอบรม นอกจากจะมีการบรรยายแล้ว ยังได้มีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
โดยมีการจำลองสถานการณ์ของผู้ป่วยแต่ละสถานการณ์ แต่ละวัย ให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกช่วยชีวิต
เพื่อเพิ่มพูนทักษะในงานบริการ รวมไปถึงการดูแลผู้ป่วยภายหลังภาวะหัวใจหยุดเต้นอีกด้วย
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข