ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดสัปดาห์วาเลนไทน์ เรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว

วันที่ 18 ก.พ. 2559


                                  ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดสัปดาห์วาเลนไทน์ เรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว

           วันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม สัปดาห์วาเลนไทน์
เรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว สิ่งที่ลูกควรรู้ พ่อแม่ควรทำ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 9
นครราชสีมา สาขาห้างเดอะมอลล์นครราชสีมา นางทรงคูณ ศรีดวงโชติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กล่าวว่า
ในปัจจุบันค่านิยมในสังคมความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ต่างๆ ทำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะเรื่องเพศ ซึ่งสถานการณ์วัยรุ่นในปัจจุบันปัญหาที่พบมากเป็นอันดับแรก คือ การท้องไม่พร้อมหรือท้องก่อนวัยอันควร รองลงมาคือปัญหาโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในขณะนี้ คือการพูดคุยเรื่องเพศ ซึ่งเริ่มจากในครอบครัว โดยการเปิดใจยอมรับฟังและพร้อมให้คำปรึกษา ทั้งในเรื่องของการคุมกำเนิด
การป้องกันโรคติดต่อ
                นอกจากนี้ยังต้องพูดคุยถึงผลกระทบหากวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย อาทิการยกตัวอย่าง 8 ทุกข์ เมื่อ
SEX ไม่ปลอดภัย ได้แก่
1.ไปไม่ถึงจุดหมายของชีวิต
2.ท้องโดยทั้ง 2 คนไม่พร้อม
3.เสี่ยงต่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย 4.อาจติดเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
5.เสี่ยงเรียนไม่จบ
6.พ่อแม่เสียใจ
7.อาจต้องแยกกันอยู่
8.ถูกคนนินทา
                 ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรม ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี จากคู่รักวัยรุ่น
โดยเฉพาะการมารับคำปรึกษาแบบครอบครัวทั้งพ่อแม่ลูก ที่มารับบริการเพื่อนำกลับไปพูดคุยในครอบครัวในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องต่อไป
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข