ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบ 2562

วันที่ 7 ธ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน65คน)

ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบ 2562

          วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายแพทย์วีรพล กิตติพิบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ประธานพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม แพทย์ พยาบาล และ บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 9 พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมพฤกษ์สาธร ชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ได้ดำเนินการชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2561 จำนวน 10 ตัวชี้วัด แบ่งเป็นตัวชี้วัดภารกิจหลัก/นโยบาย/ยุทธศาสตร์สำคัญ (Core Function) 5 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดภารกิจรอง/ภารกิจสนับสนุน (Non-Core Function) 5 ตัวชี้วัด เพื่อจัดทำข้อตกลงร่วมกันของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ทุกคน และถ่ายทอดตัวชี้วัด ลงสู่ระดับกลุ่มงาน และระดับบุคคลต่อไป
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข