ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 9 ดูงาน โครงการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน ต้นแบบดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร

วันที่ 8 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน52คน)

ศูนย์อนามัยที่ 9 ดูงาน โครงการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน ต้นแบบดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร 
 
          วันที่ 7 พฤศจิกายน 61 ทพญ.กันทิมา เหมพรมราช รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา และคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าเยี่ยมศึกษาดูงาน การดำเนินงานตามโครงการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุในชุมชน (Day Care Service) อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ศูนย์ฟื้นฟูฯ แห่งนี้ เป็นศูนย์ต้นแบบดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ที่ได้รับการสนับสนุนจาก JICA ประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ มีการสนับสนุนวิชาการและคัดเลือกผู้จัดการระบบดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) บริหารปัญหาชุมชนด้วยชุมชนเอง ช่วยเหลือผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มติดสังคม ติดบ้าน และติดเตียง ให้มีพัฒนาการดีขึ้นจากติดเตียงให้พัฒนาเป็นติดบ้าน จากติดบ้านพัฒนาเป็นติดสังคม มีกิจกรรมภายใน และออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้านตามแผนงานที่วางไว้ ดูแลสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย อาหาร ยา การออกกำลังกาย งานอดิเรก รวมทั้งส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุ ให้มีกิจกรรมร่วมกัน เช่น การร้องเพลง เล่นดนตรี เป็นต้น 

          นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย เช่น เทศบาลตำบลบางสีทอง แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด จากโรงพยาบาลบางกรวย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสีทอง ศูนย์สิรินธรและบ้านนนทภูมิ วางแผนทำงานอย่างเป็นระบบ ยึดประโยชน์ของผู้สูงอายุเป็นหลัก มีชุมชนเป็นฐานการขับเคลื่อน ทำให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้ดีขึ้น
ผลจากการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุของศูนย์ฟื้นฟูฯ ทำให้เกิดนวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุ คือ
1.ผ้าอ้อมประหยัด เปลี่ยนรูปแบบเป็นตัดกางเกงให้พอดีกับผู้สูงอายุแล้วเปลี่ยนเฉพาะแผ่นผ้าอ้อม
จากที่ต้องซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่เฉลี่ยตัวละ 20-30 บาท ซื้อเพียงแผ่นรองสำหรับซับแผ่นละ10-15 บาท ทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้ครึ่งหนึ่ง 2.รอกเพื่อสุขภาพ เป็นอุปกรณ์ช่วยผู้สูงอายุให้ขยับ ยืดเส้นได้หลายอิริยาบถ ป้องกันกล้ามเนื้ออ่อนแรง เหมาะสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตที่บ้าน
 
           โดยรองนายกเทศบาลบางสีทองได้จัดทำในราคาประมาณ 200 บาทสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุในชุมชน3.ตารางยามหัศจรรย์กันลืม เป็นปฏิทินเตือนการกินยาของผู้สูงอายุรายวันและรายสัปดาห์ ทำเป็นช่วง เวลากินยา โดยใช้สีสันและรูปภาพ กระตุ้นให้ผู้สูงอายุไม่ลืมกินยา และครอบครัวและผู้ดูแลสามารถที่จะติดตามดูแลการกินยาของผู้สูงอายุ
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข